Molitva po čkoma

2.

Veter vitla z vrbami

Oblaki stišneni

V gotu

 

4.

Lipe diše

Nišo se trave plave

Polne

 

6.

Crne vrane na bandere

Bela postel raspravlena

Beteg

 

10.

Čislo v rokaj

Vlečo se vure1 stare

Noč

 

12.

Grlice na žice

Na vratu kraluš nadi

Svati

 

14.

Šlingeraj v ormaru

Žota kutina čeka

Zima

 

19.

Neposlana pisma

Molitva po čkoma

Čežne

 

21.

Rasprta kniga spisana

Dupler i kava diše

Na negda

 

22.

Gnezdo pod strojom

Jaboka crlena na stolu

Dom

 

25.

Strnjak v duše

Stavica na zdolcu

Sama

 

27.

Listek na vetru

Rastov koren zdrmežđen

Čovek

 

29.

Nuz mekote i rastike

Dravsko vože veže srca

Podravina

 

30.

Žoki medi razlejani

Crni vlaki stali1

Rastanek

 

34.

Čavel, krv i trn

Spletene nade v kruno

Vuzem

 

Poslušaj:

Čita: Vesna Petrović-Peroković