Djela

B. Jelušić, A. Lenhard-Antolin, S. Rajtar, Ž. Car: Album Tomerlin. Đurđevec: Centar za kulturu, 1998.

Zbirka pjesama

Molitva po čkoma. Đurđevec: Centar za kulturu, 1999.