PUNTARSKI EPITAF

Rožice vam cvele,
bele i crlene,
pod kojemi črvi
obedujo mene.

Rožice vam cvele,
a i drugo cvetje;
z puntarskom mi glavom
mak crleni zet je.


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec