Djela

Poezija

Razgovori sa srcem. Đurđevec: KUD "Petar Preradović", 1984.

Noćnik / Noktulo: Đurđevec: Esperanto-klubo Koko, 1991.

Elegije Sigismunda Ernušta. Đurđevec: Ogranak Matice hrvatske, 1996.


Poezija, proza i esejistika

Snovi i sjene / Senje i tenje / Sonĝoj kaj ombroj. Đurđevec: Grafokom / Matica hrvatska, Ogranak Đurđevac i Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2012.


Urednička antologija

Lirika đurđevačke Podravine. Đurđevec: Grafokom i Ogranak Matice hrvatske, 2003.