FČERA, ROĐENDAN

Vezali so me i za vuva natezali.
Sto let mi želeli, kolače jeli i vino pili.
O sačem se menili, al ništ se ne sečali,
ništ planerali. Den je bil kak mirujoča
špekula v soncu: več se denes dajle kutura,
a fčera si je zel malo mira.
A zaprav se ništ ne2 zmenilo. Samo sem
ja sedeši, a kčer mi je za peden vekša.Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec