BOŽIČ

Po bregu zazvonel je zvonec,
cilinkal na vetru krištal;
so titrale svrži smržnene,
a vranec je vlekel ga k nam.

Se1 bliže je čuti ga bilo,
ze si je več zvonelo stran;
čez snegom zavejane pote
vranec je vlekel ga k nam.

Najempot je sinolo nebo –
je zvezda opala na nas –
to Božič je prešel po bregu
i vranec je vlekel ga k nam.

Poslušaj:

Čita: Nikola Cik