ZVEZDE

Zidem na dvor
Se1 spi
Pogledam gore
Zvezdi roj
Vreč so dozrelele
Trebal bi je obrati
Z obiralkom
Kaj ne bodo točene
Spravim je1 pod vankuš
Pod glavo
Pod sejne


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec