VRNI SE

Jel poznaš to zemlo
Te mekote i povratke
Sipe i potince
Jel poznaš te brege
Te gorice1 i gudure
Klance i podojla
Jel poznaš to ženo
To lice gobavo
Roke žulnate
Jel poznaš te reči
To trdo KAJ
Samo časek slušaj
Sebe poišči
Pak vrni se nazaj


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec