LISTJE NA VETRU

Leta so preletela,
Dnevi prefučkali.
Zresma,
Kagdar bi megnol.
A vura fort jenako ide.

Kaj so naša živlejna v otom vijeru?
Listje.
Jeno pada, drugo raste.
Listje koje veter širom poteple.
Ostalo je samo drevo.

I veter.


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec