BOG I ČOVEK

Gore je Bog
Dole je čovek
Gore je sonce, veter i kiša
Dole mekota, šuma i trsje.
Med nimi je lubav.

Bog je Bog
Samo saki čovek neje čovek.Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec