AJDE MARO

Zorja je
Ajde Maro
Digni se
Peč nakuri
Snega odmeči
Marve položi
Štalo očisti
Krave podoji
Mladino narani
Ručka pripravi
Zdele operi
Lače mi zakrpaj
Kruva omesi
Kukuruza otrebi
Na deco briguj
Flake prestri
I naj se omugavati

A ja idem malko f selo ...
Taki se vrnem


Poslušaj:

Čita: Josip Patačko