ADVENCKA

Preprjava
S turna je klopila šesta
Ide k zornice
Kesni
Za jnom je ostala
Zdena peč i topla postel
Pod bavelom fčerajne brige
I denešni posel

Poprešli so me
Bogeku na membo
Taki je Božič

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec