ŽIVLEJNE

Živlejne je zajec, kajnur, lesica
Živlejne je puž, mravec i glista.
Drač i limbuš, cinkuš, crni žverc
Oštija, vino, med i slatki gverc.

Ono se vleče kak1 balavi glivar
Megla melvena čez gosti jalšik.
Kak1 kača gmiže na proleckom soncu
Stajnena krv f kolijnskom loncu.

Negda se zdrkne, zbeži kak1 cucek
Il zbezne odnekod, spune kak1 vijer.
Mesece spreskače i dneve spunta
Se1 cajgare i vure2 zbrožda i zrunta.

Pak jel živlejne pametni fiškal
Pobožni šikutor, selski pudar?
Živlejne je šustar naši potov
Il bomo tumpla il cipel gotov.

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec