POT

Saki ima svoje pote
Stezo svojo je zebral.
Na jnem nosi štrofe, špote
Muk i jadov jeno1 ral.

I ja imam pota svega
Svojo stezo, lojtro, brv.
Tu me saki gnete, fega
Guli kožo, srče krv.

Preorali so mi pota
Nakopali štorge na jnem
I napeli poprek drota
Naj1 opanem, nogo zvarnem.

Zgulen, zvoščen bom se digel
Mam se bom na noge stal.
Kak1 i presni stari cigel
Ne bom više f stene spal.

Bom se fputil svojem potom
Zakaj š nega bil bi steran?
F truc bom gonol v blatu otom
Makar tvoj je asfalteran.

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec