KRAL

Kesna večer, kmica
Rodila devica.
Slamom pune jasle
Vune birke pasle.
Na nebu je zvezda
Leti golob z gnezda.
Krenoli tri krali.
Pastiri se zbrali.
Tu so i anđeli
Sem1 so pote zmeli.
Kaj bi mogla saka duša
Pogledati Jezuša.
Celi svet se stal
Narodil se kral.

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec