ČOVEK I SVETLO

Noč je.
Bog je sem1 lampaše podelil.
Jeni so si potom svetili
Drugi so je trupali
I svetlo rastepali.
Vezdar po kmice blodejo.
Trejti pak
Svetlo paperkujo
Za stezico rasvetiti.

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec