MARATON

Fotostudio Golden

velike fotke
kak plakati za kino
sami mladenci i mladenke
jeni kaj je poznam
najlepši par
znam
imajo se rad

pukete prelepe
bele žote crlene
okulanti orhideje i ono cvetje
kaj zgledi kak list
a ima tučka kak čučurana
i nišče ne zna kak se zove

f sredine prelepa
nepoznata mlada
spodobna na danijelo popevalko
samo malo
puneša i rumeneša

a gde mladožejna
do vezdar nežejna ?

eno ga
gore
f kotu
nikomu na potu
skupa š nom
i š nejinom belinom

Poslušaj:

Čitaju: Ivančica Lovašen, Zdravko Patačko, Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec