Životopis

Velimir Piškorec rođen je 1966. godine u Đurđevcu. Studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučiišta u Zagrebu, gdje je 2001. doktorirao na temu germanizama u podravskom dijalektu. Od 1993. godine zaposlen je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u Zavodu za lingvistiku, a zatim na Katedri za njemački jezik Odsjeka za germanistiku.

Težišta znanstvenoga interesa su mu sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s posebnim naglaskom na hrvatsko-njemačkim jezičnim i kulturnim dodirima, istraživanje germanizama, jezična biografistika, povijest planskih jezika i esperantologija. Objavio je stopedesetak radova – od jezikoslovnih monografija i članaka preko književnokritičkih i biografskih studija pa do televizijskih i radijskih priloga, prijevoda i književnih tekstova.

Prigodom 70. rođendana đurđevečkoga književnika Đuke Tomerlina-Picoka 1996. godine uredio je Đurđevečki zbornik, okupivši pedesetak suradnika što su svojim znanstvenim, stručnim i književnim radovima ukazali na bogatstvo đurđevečke, podravske i hrvatske povijesne, kulturne i jezične baštine.

Knjiga Georgiana – Rasprave i ogledi o đurđevečkom govoru i hrvatskokajkavskoj književnosti, objavljena 2005. godine, a sročena na hrvatskome standardnome jeziku i đurđevečkoj kajkavštini, posvećena je različitim aspektima đurđevečkoga govora te književnom stvaralaštvu autora što se u svom izričaju služe kajkavskim.

Uredio je i pogovorom popratio više knjiga Đuke Tomerlina-Picoka, zbirke pjesama đurđevečkih autora Vladimira Miholeka i Anđele Lenhard-Antolin te zagorskoga pjesnika Adalberta Pogačića kao i zbirku aforizama književnika Željka Kovačića iz Podravskih Sesveta.

Na đurđevečkom je govoru objavio dvije zbirke pjesama: Ziskavajne steklene bapke 1988. te Trinajsto prase 2000. godine. Potonja zbirka pjesama izdana je na CD-u i kao zvučna knjiga.