CIAO RAGAZZI

jene se noči
dok zaprte bodo joči
podel bode
nepoznat nešče
i natešče

kosajoč grincajga
zažgal fercajga
rasteral kmico
rascopral šestico
f trico

kagdar1
bez leptopa il pisija
nebo zišla ta misija

i dok presurfa
se1 peklenske brloge
i nebeske auzloge

lepoc se vrne nazaj
vu zemalski raj

z interneta
v internat

noge prat
i spat

Poslušaj:


Čitaju: Ivančica Lovašen, Zdravko Patačko, Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec, Željko Vončina