ČEJAJLA

ščejala sem
dečeca i dve dekličke

na fotke

nijova mati
z mojem jocom

ide pod
roko

Poslušaj:

Čitaju: Ivančica Lovašen, Velimir Piškorec