OREJ NA MEĐE

Suseda je Marta imala vrle roke, fkletne noge, dogačkoga peklenoga jezika. Znala je ponavlati:
    – Jel ne znaš? Ja znam! Si čula? Ja sem čula!
    Zato so jo susedi zvali „razglasna“. Rado bi bila sakomu loncu poklopec, sakojem događaju fiškal. I sigde je, svojem jezikom zakuvala „slano juvo“!
    Martina je prva suseda Dora. Ona je za njo desna roka, sv. Nikola, koj deli dare. Dorina je iža bogata, a Martina bogečka, lena. Martin je pišek debeli, Dorin guravi. Marta je od Dore dobivala: jajca, meljo, krumpera, a od Štefine vino, rakijo, vozno i dojno. No dok se bogec zasiti, veli naš svet, onda se spesja, oholi. Tak je bilo i pri susedovem. Dok se neje vrag zaplel vu nje, dok se neso posvadili, oštetili, zamrzili.
    Na nijove vrtne međe zdavna je zrasel debeli orej, koj je služil i ranil dva gospodarstva. Posadili so ga, još negda od japičinoga jape japa. A morti več tomu ima blizu sto let. Orejovo granje se vidi na široko i visoko. Po njemu prek leta popevajo mali ftiči, a po zime skrešče crni gavrani.
    Sako leto Marta je brala orejove plode na svoje strane vrta, a Dora na svoje, i nigdar se neso za oreje potrikmale. No više pot1, Marta je počkoma, skrivečki se rano zdigla i pod orejom svoje i Dorine oreje vu fortun pobrala. Takvoga nekaj Dora je zapazila, ali neje štela nikaj reči na glas, nego je vu sebe rekla: Nek ji1 bode na blagoslov! Ne bo si nikaj pomogla! Vušivci ostajo vušivci!
    Tak, jednoga dneva Marta i nejin Furjan počeli so trdoglavo od Štefine i Dore okretati glave. Nijovo je srce bilo puno jala, nijova je duša bila grešna.
    Štefina i Dora neso si mogli veruvati, pitali se kaj so im se zamerili? Šteli so je1 več dva pot1 pitati kaj se srde, dok neso čuli selske glasine da je kriv orej, koj je Furjanov, a ne Štefinov. I da si1 plodi od oreja pripadajo nim1.
    Marta je več po selu ogovarala Štefino i Doro, kak več trideset let pod orejom kosi Štefina travo i da ga bode Furjan za smetanje poseda dal fiškalu.
    Štefina i Dora više neso imali mirnoga sna. Nijovoga čistoga obraza još nišče vu selu neje blatil. Zato je Štefina otišel vu opčino i spelal mernika, mero vun. Pak nek – veli Štefina – mera pokaže pravdo!
    Došli so sucki, opčinski merniki. Rasprli so karto, vlekli so dogačkoga lanca poprek vrta. Mernik je zapovedal donesti šilke, koji bodo mero međili. Posle dogoga merenja, mudruvanja zapove mernik:
    – Eto, susedi, vudrite tuka šilka! Tuka, pri kanalu i gore pri škednu! Orej stoji meter i pol na Štefinove strane. Orej je negov, Štefinov! Marta i Furjan, vi znašate merne troške, bez koji ste mogli biti. Drugi pot, pamet vu glavo, onda me zovite!
    Več ne za dogo Štefina je oreja vrušil i skuril. Susedi so, na žalost, do smrti ostali posvađeni. Za jedno drevoorejovo. I za jedno reč grešno, blatno, a lucko je živlejne tak kratko.

Poslušaj:

Čitaju: Melita Kovačev, Josip Patačko, Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec