ZA KOGA SE BODEŠ VDALA

Kaj smo čuli neki den
za plakati to je sem1.
Ti nam nikaj ne veliš
gde se skrivaš, kaj čkomiš?
Kakvo pamet si imala
dok za Nemca si se vdala?

Rekla bi vam, eto, gle,
gotovo je z menom se1.
Bila sem stareša dekla,
po svetu se širom tepla.

Zbirlivo sem odgađala, ali,
z nikem nesem spala!
Sad sem pošla na resker,
za onoga koj me štel!

Navek to je tak i bilo
zbirlivo se zjalovilo.
Bolje da si vmrla sama
nego kaj si se prodala!

Lutrija je sakoj brak,
a s tuđincom naopak!
Kak2 popraviš tak boš spala,
kak2 se bodo deca zvala?

Ode Kata, ode š nom
- poreklo, hrvacki dom!

Poslušaj:

Čitaju: Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec