VLADO

Bil si negda dečec mali
odrasel na selu.
Rekli so ti: Boš težak
vu gruntaškom delu!

Zdeni veter z rodnog kraja
odnesel te v tuđi svet.
Tam si zvučil svoje zvanje
s tvoji mladi lepi let!

Denes sediš v mekom stolcu
bečkom ministarstvu.
Vrni nam se sinek doma,
vu našo DOMAJO!

Poslušaj:

Čitaju: Josip Patačko, Velimir Piškorec