BRAT – MAMINA PRODUJLENA ROKA

Donese tak jempot k nam za prodati nevesta Marušičeva z Čepelovca puno okruglo košaro sliv. I pogodi se š nom mama na prek. Podvori jo z ručkom i rakijom, koja ji je valda bila preveč dobra, jel se je nevesta neje mogla nafaliti. Za to vreme ja sem skoristil priliko i malo si ji2 napaperkuval. Kaj nesem pojel, to sem si spravil za posle. Dok so nevesta steklenemi joči2 i nesigurnemi nogami odštepali kak astronaut po mesecu, mama krene slive kalat, iliti vadit š ni koščice. Bile so pripravlene za pekmez. Al dok je opazila rupo f korpe, zamalo da jo neje šlag trefil. „Tuliko nesi mogel pojesti“, zajavče ona i zapita me preteči, „Kam si je2 spravil? Ne doneseš li je2 za minuto, bom te nalupala kak prazno vrečo!“ Da neso bile dobre, kak jeso, ja bi je2 mam bil mame predal, ali ovak sem još štel nekaj zvrdati, zlagati da sem pojel. To neje opalilo, vreč naprotiv, mama se je tuliko razbesnela, pogotovo dok ji nesem štel dojti sam v roke. Počela me je loviti. A ja mlad, hiter, š nom sem se igral lovanca oko stavic i plasta. Vu tem toga došel je stareši brat Ivina, kojega je mama mam nasnobila da me vlovi. I zamislite, on je bil privatil to1 ponodo i, kagdar1, vlovil me je, makar sem mu se zapretil da ga bom skončal dok narastem.
    Te1 pot sem pokupil prave batine. Znate, kad je i sama mati rekla: „Nek ti bodo vezda i slive. Zaslužil si je2!“ Od toga dneva više nesem štel brata na postelke, kak do onda, srbeti, makar me je i za oproščejne prosil. Zutraden me je fektal te slivefigac je dobil. Dražil sem ga, al mu nesem dal. „Preskupe“ so bile, i to – kak sem onda mislil – zbog nega. Vzalud mu je bilo kaj me je uveraval da je moral mamo poslunoti. A ja bi mu na to: „Ondar si moral i brata!“ „F četrte zapovede Bože“, veli on, „lepo piše: Poštuj joca i mater, a ne brata, ak očeš dobro živeti na Zemle.“ Na to mu ja kak s topa: „A da si brata poslunol, onda bi dobro živel na nebu i imal sliv kuliko bi štel na Zemle!“Poslušaj:

Čitaju: Josip Patačko, Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec