ČAMIM F KMICE – NA ZVETRICE

V globoko, a motno grabo sem zašel
da se osvedočim na vlastite joči
morem li i dajle pregotati moči
se1 ono kaj sem f kaližu našel.

Zbila, zdurati nesem mogel dože,
makar sem itekak uporen bil!
Ajde, zakaj ste mi rekli – š t i l ?
Bojite se istine, iliti, reči Bože?

Taman, da sem i štel kaj zbrdnoti
vi ste mi mogli trostruko vrnoti,
jel ste „znali“ kaj ste delali!

A, ja, iskajoč stare pravice
i novonastale kriv(i)ce,
čamim f kmice – na zvetrice!


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec