PROSEC

Moji so me
K vam poslali
Jel jo bote
Za me dali

Protiv tebe
Ništ nemamo
Al nagodbo
Još ne znamo

Ako daste
Pune škrinje
I nuz ograd
Kravo svinje

Z blagoslovom
Nek vam bo
A jel se tvoji
Š nom slažo

Kak so rekli
Doma si1
Se1 od dela3
Zavisi

Kad od dela3
Zavisi
Išči sebe
Drugo ti


Poslušaj:

Čitaju: Josip Patačko, Velimir Piškorec