I, KAJ K TOMU JOŠČER DA DODAM?

Brezpomočen
dudim i dvojim,
zutrašnice se – š nim
z razlogom bojim!

Fčera je bil –
o n o,
denes je, pak,
o v o,
a, zutra
k a j  b o?

Veruvati,
da bi i štel,
ne bi mu smel!

Ne samo ja,
nego i ti,
pa čak i –
vršnaki mu si1!

Vuzalud naš
narod ne veli:
Koj neje zaran
ne bo ni opoldan!“

I, kaj k tomu joščer da dodam?


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec