NESEM KRIV – KAJ SEM ŽIV!

Nesem više –
ni mlad,
ali, da li?,
niti star!
Tekar mi je
sedemdeseta
na plečaj!
I, kaj?!
Joščer tulko,
a – ondar
naj1 vmerne
koj oče!
Mene se neče!
Nesem lud –
rivati se
pred rud!
Bodem bil,
gde sem i bil –
v zapečku,
f kotu,
nigdar nikomu
na potu;
čameči,
štrepeči,
mozgajoči
i čekajoči
bolše cajte!
I, znajte,
zabadav se –
ne veli:
NESEM KRIV –
KAJ SEM ŽIV!“


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec