PLEMENITOST

Podravina
moja
je
se1
ono
kaj
z
jokom
vidim
i
čemu
se
iskreno
kak
dete
z
dna
duše
veselim;
ona
je
veliko
srce,
a
mali
kraj,
s
kojega
bi

štel
zakoračiti
direktno
v
raj!Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec