ZAKAJ SEM SAM

Napuščeni stol.
Vu duše bol –
Srčece trga.
Dogarja čmrga.
Nemo me stajne
Zove na spajne.

GDE JE JOŠČE RAJNE?

Mene se ne spi.
Jadi so zli –
Možđane opteršili.

KOGA PRIZVATI?

Savest se klati,
išče krivce,
lomoštri živce.
A oni ...
rastrovani,
sejo žote klice
v ledveno lice.

NE ZNAM KAJ REČI.

Oču pobeči,
ali, - k a m ?

ZAKAJ SEM SAM?


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec