ZACOPANEC

Jel mi daste dragi japa
Da si zemem no
Ona mi je od si2 dekel
Legla vu joko

Kam si gledel ti bedačic
Pak jel ne vidiš
Da se rikče i špancera
A ne dela ništ

Još je mlada a bogata
Pak ji more bit
Brige, posel, a i deca
No če premejnit

Vu to nišče ne veruje
A ne kaj bi ja
Nigdar ne bo prefetica
F hiže mi sneja

Kad jo doma vi nečete
V zectvo idem tam
Ja živeti brež ne nemrem
I da oču sam

Razmisli si ludo dete
Stigneš ftrči vrat
Nikam ti se još ne žuri
Pred tebom je brat

Poslušaj:

Čitaju: Josip Patačko, Velimir Piškorec