SAČIJA A NIČIJA

Navek sem dobro
Sakem bila
Ni mrava na steze
Ne bi zgazila

Koj me je zaprosil
Ja bi mu dala
Se1 kaj sem te1 moment
Na raspolagajnu imala

Nigdar se nesem
Znala zbaviti
Čak ni balavca
V nužde odbiti

Kak ni starešemu
Na žal fčiniti
A kamoli venčanoga
Namerno fkaniti
A, eto

Iako nesem
Grešno mislila
Ipak sem glasa
Poštenoga zgubila

Pak so me zakali-kali
Lekšom nazvali
Makar me neso
V dušo poznali

Poslušaj:

Čita: Melita Kovačev