ODENI I SEDNI

Naj biti lakom
Stani odpočini
Po te3 vročine
Samo norc runta

Nišče te ne punta
Ali ...
Kakove koristi imaš
Od toga grunta

Kad sejeno ne boš
Z dvemi žlicami jel
Kak niti nigdar imal
Se1 ono kaj bi ti štel

Zato si malko odeni
I pod živičnak
Skup z menom
V ladovino sedni


Poslušaj:

Čita: Josip Patačko