DREVENJAKOVIČ

Em se pokreni
Ti kip dreveni
Od gda tu dremleš
Kaj se ne geneš

Samo se naslanjaš
Posedaš nameščaš
Z jedne na drugo1
Noge premeščaš

Još se i z lakti
Stalno podbadaš
Da lekše starke
Ravnotežo svladaš

Gde ti je mladost
Drevenjakovič hebdeni
Em se več jempot
Z mesta pokreni


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec