SENJA

Prebudim se
A ne1 nema
Više neje
Bilo drema

Nestala je
Kakti tenja
Se1 je bilo
Samo senja1


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec