PRVI SNEG

Pada pada
Prvi sneg
Lepršasto
Kak navek

Napadal je
Po prst gle
Vreč se krovi
Si1 bele

Da bar oče
Još zerico
Da pokrije
I zemlico

Alaj bi se
Grudali
Z brega na dol
Sankali

Snegoviča
Delali
Se1 dok ne bi
Vustali


Poslušaj:

Čita: Josip Patačko