JEKA

Jel
Me
Čuješ

To
Sem
Ja

Iza
Brega
Trejtega

Vrnola
Se
Bodem
Mam

Samo
Glasa
Nek
Još
Dam


Poslušaj:

Čita: Vesna Petrović-Peroković