ČUVAR PESINA

Čuvar kumbravi
Pesina stari
Napinja vuva
Dok hižo čuva

Gde gda zalaje
I znaka daje
Roberu lopovu
Da ne sme dalje

Al ako se ipak
Na silo zavrne
Za tren mu tura
Naopak obrne


Poslušaj:

Čita: Nikola Cik