NOVA ŠTREKA

Do razijane zemle
Neje ravno pot navek.
Ide mimo i poprek.
Zapro nas v ladlin peska
Nad nami fkočena slova
Joščer živlejne jeno znova.

Nova štreka
Brez kraja
Daleka


Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec