ČOVEK NA SE FELE

Ima čoveka sakakve fele:

Dok jeden ima
Drugomu je zima.
Dok jeden nema
Drugi fort drema.

Dok jeden škrži
Drugi se1 trži.
Dok se jeden smeje
Drugomu žoč se1 je.

Pred grabom so isti
Pod kožom si1 krvavi
Jeni v duše čisti
Drugi ves rijavi.

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec