ŽMEKE MEMBE

E moj sinek, brižni naš, rekla bi ti nekaj, baš:
Bi se moral oženiti, po krščanski vu red deti.
Dvajspet ti je zreli let, več te pozna se2 naš svet.
Dosta si se sega vžil, nabečaril, sigde bil,
dosta sem te briguvala, gače prala i peglala.
Dej, ženi se, več jenpot, nek bo sneja z dobri zgod!

Mati, mati, znate, mati, to vas nemrem preslušati,
povečte mi nekaj drugo, pametneše, više mudro.
Za ženidbo ne ču čuti, nikam nemrem od vas vujti,
vu ižice ne2 nam tesno – ženiti se neje kesno!
Ja te sinek v semu razmem, bi ti rekla v straju ja sem,
da se ne bi prebečaril i prestaral i pokvaril?!
Ja bi štela, sinek moj, oženi se, se ne boj
il Marico Matiševo il Kato Vedriševo.

Falo dajem na ponode i na sake vaše zgode,
znate mama, se1 ja znam – ja se bodem ženil sam!
Il si zemem kelnerico, il bogico, ciganico,
Nek vam ne bo nikaj žal, ja bom š nom, živel, spal!

Dobro, onda kad je tak, nikaj reči ne smem sad.
Marija Bestrička slatka, dej nam v hiže, dej podmlatka
kaj nam ščuva gospodarstvo, kaj ognišče ne bo vgaslo.
Sa se stiščem i trpim, kaj bo došlo? Se1 vidim!
Sinek, dete, briga motna, oženi se – dej života!


Poslušaj:

Čitaju: Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec