TUKA V BEČU

Beč, Beč, Beč, karta od sreč
Sečaš me, sečaš, kaj je prešlo več...

Tuka v Beču, v carskom Beču
med narodom večni stranec:

levo Čeh, desno Mađar, gore Grki,
Poljaki, Turki – dole naši si1 poznati:

Mate, Frane, Kata, Zlata, Rada, Nada...
V rokaj kluči, krpe, metle,
smetne štenge i vulice.
Tuka v Beču!

Rasprta nada, gramafon popeva, zlatne vure
vu auzlogu. Gospa se s cuckom špancera,
čovek se pred čovekom drži važen.
–  Tuka v Beču!

Dopelal je autobus Croatia tople reči,
sliko Zagreba, slivovko rakijo i sozo
v pozdravu.
–  Tuka v Beču!

Otpelal je autobus Croatia puno
žmeki reči, i zavozlani paketov.
–  Tuka v Beču!

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec