TA TUĐA REČ

Fali mi preveč na jeziku reč, kojo bi štel reči1,
kojo sem več sto pot1 čul, a kojo nemrem zreči.
Kaj bi mu, kad je tak!

Nafčiti bi jo sakak moral, treba mi saki den,
al nemam glavo za njo, a nemam ni srce za njo.
Kaj bi mu, kad je tak!

I dalje bom ostal za nekoga malovreden,
i dalje bom ostal, za nekoga bedak.

Al, kaj bi mu, kad je tak!

Ta je reč, i tulike š nom, za me prežmeka.
Prejađa mi čez vuvo, kak1 veter severec.
Ona je za me tuđa, švabska, stranska!
Kaj bi mu, kad je tak!

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec