PODRAVKA NA PLAŽE

Rekli so ji1 puno sega, sega kaj ne treba,
da tam bode prva zvezda jadranskoga neba!

Rekli so ji1, valda ne boš, pocuknenke vlekla,
al ji1 neso nuz to rekli da se bode spekla!

Voda slana, sonce greje, po plaže se valja,
slekla se je bela Roza đurđevečka fralja!

Od kolena nejdem dalje jel bi se ftopila
Plivala bi, a boji se, vode se splašila.

Crlena sem, se1 me peče, po nogaj me i jež vbol.
Praf so rekli naša mama, pošten čovek nejde gol!

Gle, gulim se kak1 i kača, saki den prevroče.
Spekla sem se kak1 pečenka, sad ne smem na sonce.

Peneze sem potrošila, pravi pekel to je
Na se1 eto, kaj bi rekla – bar sem vidla more!

Poslušaj:

Čitaju: Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec