BOL

Govori mi po hrvacki, a ne po nemački,
dete moje, zlatno blago, ne slušam te preveč rado.

Lekše mi je po nemački, nek1 po tvojem po hrvacki,
tu sem zato škole vučil, svoje zvanje takvo zvučil.

Materinski jezik sveti, nek2 ti pamet on rasveti,
kaj se ne bi v tebe vgasil, kaj ga ne bi nigdar zabil.

Zakaj ste me preselili, vu tuđino dovodili?
Zato, lepo sad čkomite, ništ ne govorite!

Nesmo, nesmo sinek znali, na kaj bomo tuka spali.
Još nas gnete jedna tajna, koja nas i denes vara.

Politika i nacija, ništ to mene ne zanima.
Domovina tam se širi, gde se lekše, bolje živi!

Preplakal bi vu tom begu kak i Jezuš tam na bregu.
A kaj sem te na svet dal i tuđincu – tu prodal?!

Poslušaj:

Čitaju: Josip Patačko, Velimir Piškorec