FRANJO

Denes dobivaš brojne čestitke.
Diplomo držiš v rokaj.

Sad imaš kruva svojega –
v živlenju ne bo te straj!

Kam boš krenol, komu boš služil?
Što bo koristil znanost tvojo?

Pravičen sudec bodi, Bog nek te čuva, vodi.
- Puno dečice rodi!

Poslušaj:

Čita: Velimir Piškorec