GREJ, MOJ PREVELIKI GREJ

Čim smo krenoli v drugi razred, velečasni je rekel da moramo sad redovito iti na veronauk jel se moramo pripravlati za prvo pričest. Veronauka smo imali navek na farofu. F škole nišče neje smel znati da idemo na veronauk. Ako bi što od učitelov nabasal baš dok smo trebali iti na farof, malo smo se toboš, išli prešetati, a onda dok nišče neje gledel, brzo vušli vnuter.
    Jednoga torka nam je veronauka držala časna sestra Bernardica. Si1 smo jo slušali kagda je došla ravno z neba k nam. Imala je rumenoga obraza i crne, crne joči. Sklaplala je tak polako svoje bele roke kaj smo si mislili da jo je sama Majka Boža poslala k nam. Velečasni nam je stalno govoril da smo si1 grešni, da nas čeka strašni sud i ja sem se pomalo bojala toga strašnoga Boga. Časna je svoje crne doge trepavice spustila i pripovedala nam da smo si1 deca boža i da nas Bog ima se1 rad i da je navek z nami i nek se ničega ne bojimo jel je On z nami i dok nas je straj, i dok spimo, i dok se vučimo navek. Rekla nam je i da Bog se1 vidi i zato nek nam nebo žmeko diči se jako rano i iti na zornico jel Bog to se1 zapiše vu svoj dlan.
    Pred samo našo prvo spoved nam je velečasni pripovedal o jednomu čoveku koj neje priznal se1 svoje greje1 a dok je došel na sveto pričest da so mu z zobov počele skakati same žabe krastače:
    – To su bili grijesi koje je zatajio – rastumačil nam je velečasni.
    Cele tri noči pred mojo prvo spoved, nesem mogla nikak zaspati. Stalno sem mislila o semu kaj sem zgrešila. Bojala sem se da ne bi kaj zabila pak mi bodo počele žabe skakati z zobov za saki moj zatajeni grej. Zaran sem pitala majkico kaj je se1 grej i kaj se1 moram reči na spovede, a ona mi je rekla:
    – Još se sečam kak denes svoje prve spovedi. Rekla sem večasnomu: „Oprostite mi oče, grdo sem govorila. Rekla sem: Drek, drisnica i čapulusnica.“ Velečasni se je tak počel smejati kaj je žvenelo po cirkve. Prekrižil me je i dal mi za pokoro zmoliti Očenaša i Zdravo Marijo, a ja onda nesem znala jel to grej ili neje. Al sad znam da neje. Pazi kaj i ti ne boš takve bedastoče pod grej dela1.
     Se1 sem si greje1 napisala na paper i vučila se napamet. Najžmekše mi je bilo priznati da sem na proščenju na Molvaj fkrala prstenca i narokvico. Bilo me je sram, bila sem kradlivka. Moram reči i da sem mame zatajila potrtoga tajnerica kojega sem skrila med cigel za kokošjem kocom. Dok sem se več spovedala, setila sem se da nesem rekla da sem Nade tri pot1 rekla da je prasica. Štela sem se vrnoti i reči velečasnomu, al je bil tak dogaček red pred spovedalnicom pa sem si mislila da to morti i neje tak veliki grej. Valda mi zutra ne bodo žabe z zobov skakale.
     Posle spovedi sem išla na frizuro k frizerke Anite Floriani. Nafrkala mi je celo glavo z železnemi vikleri i rekla da moram s tem čudom na glave spati, a rano čim se obudim bom došla f salon pak mi bodo napravile lepo frizuro. Čim sem došla doma, mama mi je rekla nek večeram i mam idem spat, kaj ne bi još nekaj zgrešila. Vikleri so me žuleli, a ja sem celo noč senjala velike žabe krastače kak mi skačo z zobov, dok sem se pričeščivala i krekečo: - Prasica, prasica, prasica!
     Prije Prve pričesti ne sme se nikaj deti v zobe, moramo biti natešče. To nam je velečasni tri pot1 rekel. Mama mi je oblekla belino, na glavo mi je dela1 venca i šlajera. Se1 sem oblekla novo novcato na se. Dok sem bila gotova, morala sem dojti k pape i mame i prositi je1 za oproštenje ako sem je1 negda uvredila. Tak so me milo pogledali. Mama me je kušnola i dala mi je beloga, svilenoga ropčeca z špicami kojega mi je krsna kuma dala na krščenju. Papa je z žepa zvadil šetroflina i dal mi novce za sladoleda. I mama i papa so zišli za menom. Stali smo pod austorom. Sonce je celoga austora oblejalo svojem nebeskem svetlom. Mama i papa so stali z menom, gledeli me nasmejani i gizdavi. Mama mi je još malo posložila šlajera, papa mi je namegnol i ja sem otišla. Bila sem presrečna.
     Pred cirkvom sem se srela z Maricom Lenardičevom. Došle smo prve, još nikoga od naši pajdašic neje bilo. Marica me je pitala jel sem dobila novce za sladoleda. Rekla je da bi bilo najbolje da mam sad idemo na sladoled jel posle meše bo tak puno sveta pa bomo morale dogo čekati, a morti ostanemo i bez sladoleda. Otišle smo k Nafine i kupile si velike sladolede. Te1 čas smo je pojele i otišle f cirkvo. Časna nas je slagala v red. Na desno strano dekličke, a na levo dečeci. Neje bilo Želke ni Siniše, ni druge gospocke dece. Nijovi pape so bili f Partije i oni neso išli na pričest. Počela je meša. Onda je došel i te1 čas. Velečasni je pred menom držal belo ostijo i rekel:
     – Tijelo Kristovo.
     – Amen! rekla sem uzbuđeno.
     Domeštrant je držal zlatnoga tajnerica pod mojom bradom. On se je tak leščal kaj mi je od njega i lice zasvetlilo. Odjempot sem se nečega setila:
    –  Joj, kaj bo sad? Pojela sem sladoleda! A lepo nam je velečasni rekel da moramo biti natešče. Kaj bo sad z menom? Bog se1 vidi i čuje. Jel bo vredila ta moja Prva pričest?
    Soze so mi se počele stakati v joči. Malo mi je falelo da se ne počmem na glas plakati. Posle meše, teca Makarova mi je kupila velikoga medenjaka, a mama mi je rekla nek si pod šatrami zeberem kaj oču. A ja sem bila žalosna, prežalosna. Nikomu nesem rekla da moja Prva pričest morti ne vredi. Pojela sem sladoleda, a to nesem smela.

Poslušaj:

Čitaju: Melita Kovačev, Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec