VDALA SE KATA

Šlajer, puketa, i puno sveta,
povorka doga, visoka peta.
Gizdava mlada, z venčajna ide,
gledet jo cela vulica zide.

Vdala se Kata, sad bo bogata,
dečka dobila, kak je mislila.
Rudaste lasi, i crne joči,
koj bode š nom podelil noči.

Tak si je Kata bogec mislila,
al' neje se1 to ona dobila.
Tamburo ima, navek je vesel,
i s tem je jade Kate donesel.

Drugem popeval, i gledel v joči,
i z drugemi je on delil noči.
Rekle so žene: Kata se vdala,
glavno da si je glavo svezala.

Poslušaj:

Čitaju: Vesna Petrović-Peroković, Velimir Piškorec