TI BOŠ NAVEK MOJ

Pišem o drugom,
a mislim na te.
Ovo sem se
zmislila za te,
da nešče živi
za te ne dozna,
i z mega stija1
tebe prepozna.

Dok bodeš čital
naj se srditi
jer ja sem morala
tak napraviti.
Da sem ti ime
spomenola sad,
za nas bi znal
celi naš grad.

Al ja znam
kaj biti mora
da nam ne pukne
ta zlatna žnora.
Ostal boš moj
tu iza vrat
mislili bodo
da si mi brat.

Poslušaj:

Čita: Vesna Petrović-Peroković