NEK TE NE BO SRAM

Drbni, drukni, migni,
ropčeca ji zdigni.
Nek te ne bo sram,
osvoji jo mam.

Ona jedva čeka,
jer je srca meka,
sramečega neče
jer ž nim nema sreče.

Ako se boš sramil,
ž ne1 ništ ne boš zmamil,
niti boš miluval,
kamo li kušuval.

Sad se ti pokaži,
lepe reči zmaži,
ak je prava žena,
bode osvojena.

Nek te ne bo sram,
Oženi se mam.
Imaš adute jake,
Dekla ti je v šake.

Poslušaj:

Čita: Vesna Petrović-Peroković